Kňazi z farnosti

 

1

PhDr. Peter BRISUDA

dištriktuálny dekan

* 19. 04. 1970 ..

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa 19. apríla 1970. Kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1998. Primičnú svätú omšu slávil --. júna 1998 v Ochodnici vo Farskom kostole sv. Martina. V rokoch 1998 – 1999 bol kaplánom vo farnosti Žilina – Najsvätejšej Trojice. Odtiaľ šiel do Nitry – Hrad, kde bol v rokoch 1999 – 2001 ceremonár. Od 1.júla 2001 bol ustanovený za správcu farnosti v Oščadnici. Popri tom dokončuje svoje štúdiá a v roku 2003 je mu udelený titul PhDr. na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Od roku 2008 je v Kňazskej rade Nitrianskej diecézy. V súčasnosti je dištriktuálnym dekanom dekanátu Močenok v Nitrianskej diecéze a farárom vo farnosti Jarok.

 

primičný obrázok

 

2

Cyril SLÍŽ, SDB

( Saleziáni Dona Bosca )

* 17. 05. 1969 Žilina

00. 00. 1000 ...

 

Sviatosť krstu prijal 26. mája 1969 v Ochodnici - na Svätodušný pondelok. Základnú školu navštevoval v Ochodnici, stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu v Čadci. Strojárina, ktorej sa vyučil mu neskôr poslúžila i v praxi. Pracoval v Elektrovode. Odslúžil si i tvrdú vojenskú službu, z ktorej ho vyslobodila Nežná revolúcia. Už počas gymnaziálnych štúdií mal možnosť stretávať sa so Saleziánmi. Po vojenčine opätovne nastúpil do Elektrovodu a popri tom sa naplno kontaktoval so Saleziánmi. Páčila sa mu práca s mladými, hlavne v skautingu. Po predbežnom polročnom ašpirantáte v polovici augusta 1990 začal saleziánsky noviciát v Poprade. Potom cez štúdiá a prax medzi mladými ukončil Vysokú školu - Univerzitu Komenského v Bratislave, bohoslovecku fakultu - 2. júna 1999. Večné sľuby skladal ešte v roku 1997 a po skončení štúdií ho predstavení poslali na prax na faru v Starej Dubnici, kde prijal i diakonské svätenie a vykonával diakonskú prax. Z Božej milosti a pod vplyvom Ducha Svätého bol vysvätený za kňaza 29. januára 2000 v Trnave, pri príležitosti sviatku zakladateľa Saleziánskej rodiny svätého Jána Bosca. Pôsobí v komunite Saleziánov v Trnávke.

 

primičný obrázok

 

3

Martin SLÍŽ, SDB

( Saleziáni Dona Bosca )

* 05. 03. 1966 Ružomberok

00. 00. 1000 ...

 

Keď mal jeden rok, spolu s rodičmi sa presťahoval z Liptovskej Osady do Ochodnice. Tu navštevoval i základnú školu. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste. Po gymnáziu začal pracovať i študovať. Po dvoch rokoch nasledovala vojenčina, ktorú skončil v roku 1988. Po vojne sa odsťahoval na Liptov, kde pracoval ako stavebný robotník. V marci 1990 sa presťahoval do Žiliny, kde sa okrem práce začal venovať i skautingu a z času na čas navštívil i Saleziánov na Rajeckej, ktorí v tom čase prestavovali budovy vrátené po revolúcii. A to bol začiatok uvažovania o saleziánskom povolaní. Konkrétne rozhodnutie spravil v auguste 1991, kedy vstúpil do noviciátu v Poprade. Po ročnom noviciáte nasledovali dva roky filozofie v saleziánskom študentáte v Žiline (tu sa venoval okrem štúdia aktívne aj skautingu, ktorý u Saleziánov v tom čase prosperoval). Od roku 1992 do roku 1994 pôsobil ako asistent, v rokoch 1999 – 2003 ako vedúci oratória Kopánka, vo farnosti Trnava. Učil tu náboženstvo, venoval sa výchovným skupinovým programom, divadlu, rôznym aktivitám športového charakteru, letným táborom.. Štúdium pedagogickej praxe mu bolo na vlastnú žiadosť skrátené a predstavení ho poslali do Izraela - Cremizan na teologické štúdiá. V Izraeli zložl i večné sľuby a neskôr prijal i diakonskú vysviacku. V júni 1999 dokončil štúdiá a predstavení ho opätovne poslali do Trnavy, kde bol zodpovedný za pastoráciu mladých a kde si tiež vykonával diakonskú prax. Kňazskú vysviacku prijal spoločne s rodným bratom Cyrilom 29. januára 2000 v Trnave, z rúk emeritného pomocného biskupa bratislavsko-trnavskej diecézy Dominika Tótha. Primície slávili 7. februára 2000 vo Farskom kostole v Ochodnici. 

 

primičný obrázok

 

4

Mgr. Ondrej TARANA, OFMCap.

( Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum )

* 13. 04. 1977 Žilina

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa 13. apríla 1977 v Žiline. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Gymnáziu sv. Fratiška z Assisi, ktoré spolu s ním absolvovalo dnes už niekoľko kňazov našej diecézy. Diakonskú vysviacu mu udelil diecézny biskup drohiczyński Antoni Dydycz 19. augusta 2006. Kňazskú vysviacku prijal z rúk žilinského biskupa Tomáša Galisa 27. novembra 2010 v Žiline, v kostole Obrátenia svätého Pavla. Svoju primičnú svätú omšu slávil 4. decembra 2010 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Žilina – Vlčince. Prijal rehoľné meno Júda Barnabáš. Od roku 2011 do roku 2012 bol na štúdiách v Ríme - Collegio internazionale san Lorenzo da Brindisi, v rokoch 2012 - 2013 pôsobil v Kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline, od 01.08.2013 pôsobí v Bratislave v Kostole sv. Štefana, uhorského kráľa na Župnom námestí. Od septembra 2017 je na štúdiách v Ríme - Collegio internazionale san Lorenzo da Brindisi.

 

primičný obrázok