Kňazi vo farnosti

 

1

P. Celestín KELEMEN, OFM

( 1790 - 1794 )

* 00. 00. 1000 ...

11. 06. 1796 Šebeš

 

V Ochodnici bol prvým farárom. Dovtedy chodili do kostola v Ochodnici vysluhovať bohoslužby kňazi z Kysuckého Nového Mesta. P. Kelemena čadčianske matriky uvádzajú v rokoch 1782 - 1786 ako kaplána. Uvádzajú ho ako P. Celestín (bez priezviska). Z Ochodnice odišiel na iné pôsobisko. Bol bernolákovcom, člen Slovenského učeného tovarišstva, stánok Veľké Rovné. Zomrel v Šebeši 11. júna 1796, keď ho zložila do hrobu dva týždne trvajúca "putrida febris" (hnisavá horúčka).

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

18. 03. 1790

poslednýkrát:

04. 05. 1794

       

 

2

Jozef CUK

( 1794 - 1798 )

* 18. 05. 1763 Zliechov

00. 00. 1829 ...

 

Narodil sa 18. mája 1763 v Zliechove. Študoval v generálnom seminári. Dňa 18. augusta 1788 bol ordinovaný v kaplnke biskupského kaštieľa v Močenku. Bol kaplánom v Bánovciach nad Bebravou, v Trenčíne a v roku 1794 prišiel do Ochodnice. V máji 1798 prešiel do Čavoja, potom odišiel do Strečna a konečne do Nitry za katedrálneho prebendáta. V roku 1817 sa uvádza ako emeritný kňaz, ktorý býva s ostatnými chorými a starými kňazmi v Charitnom dome pre kňazov v Nitre. Aj on bol bernolákovcom, členom Slovenského učeného tovarišstva, stánok Nitra. Zomrel v roku 1829.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

08. 05. 1794

poslednýkrát:

09. 05. 1798

       

 

3

Pavol ŽUFFA

( 1798 - 1799 )

* 00. 00. 1767 ...

12. 10. 1809 Hrnčiarovce

 

Narodil sa v roku 1767, filozofiu a teológiu absolvoval v Kňazskom seminári svätého Ladislava v Nitre, ordinovaný bol v roku 1790. Necelý rok bol kaplánom v Turzovke a potom bol určený za cirkevného administrátora do Nitry. V roku 1798 sa stal farským administrátorom v Ochodnici. Pôsobil aj v Hrnčiarovciach a v Krásne nad Kysucou. Zomrel 12. októbra 1809 ako farár v Hrnčiarovciach.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

08. 05. 1798

poslednýkrát:

01. 04. 1799

       

 

4

Andrej PRACHÁRY

( 1799 - 1803 )

* 00. 00. 1758 Hronský Beňadik

27. 10. 1830 ...

 

Narodil sa v Hronskom Beňadiku v roku 1758. Ordinovaný bol v roku 1781. Bol kaplánom v Lednických Rovniach. V roku 1791 sa v Schematizme nitrianskej diecézy uvádza ako farár vo Frívalde (Rajecká Lesná). Pravdepodobne odtiaľ odišiel do Ochodnice a odtiaľ potom do Kotešovej, kde bol farárom do roku 1826. Zomrel 27. októbra 1830.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

07. 04. 1799

poslednýkrát:

02. 11. 1803

       

 

5

Ján MOJŠÁN

( 1803 - 1808 )

* 00. 00. 1000 ...

21. 01. 1808 Ochodnica

 

Ordinovaný bol 22. augusta 1797 v Nitre. Ďalej sa spomína v Schematizme Nitrianskej diecézy v rokoch 1803 a 1806. V roku 1803 sa ešte spomína ako farár v Kotešovej, potom pravdepodobne ešte v tom istom roku prišiel do Ochodnice. Zomrel v Ochodnici 21. januára 1808.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

09. 11. 1803

poslednýkrát:

10. 01. 1808

       

 

6

Peter ŠUSTRÍK

( 1808 )

* 00. 00. 1000 ...

00. 00. 1000 ...

 

Uvádza sa iba vo farskej kronike a v matrikách farnosti, ako administrátor. Medzi kňazmi Nitrianskej diecézy sa v dostupných dokumentoch nenachádza.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

24. 01. 1808

poslednýkrát:

28. 01. 1808

       

 

7

Ján SLUŠNÝ

( 1808 - 1816 )

* 00. 00. 1000 ...

00. 00. 1816 ...

 

Za kňaza bol ordinovaný 31. augusta 1795 v Kaplnke svätého Ladislava v Kňazskom seminári v Nitre. Bol kaplánom v Rajci, administrátorom v Dohňanoch, neskôr pôsobil v Súľove a ako administrátor v Skalitom. Potom bol farárom v Ochodnici a pravdepodobne odtiaľ išiel do domu emeritných a chorých kňazov do Nitry. Zomrel v roku 1816.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

15. 02. 1808

poslednýkrát:

01. 01. 1816

       

 

8

Andrej PEŠKOVIČ

( 1816 - 1828 )

* 00. 00. 1788 ...

21. 01. 1850 ...

 

Narodil sa v roku 1788. Do seminára vstúpil v roku 1807, ordinovaný bol v roku 1812. Rok a pol bol kaplánom v Dolnej Súči, tri mesiace v Teplej a potom v Štiavniku. Po tom, čo bol administrátorom v Ochodnici, sa stal farárom v Hornom Vadičove, neskôr v Zubáku. Zomrel 21. januára 1850.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

02. 01. 1816

poslednýkrát:

16. 01. 1828

       

 

9

Ján CHLÁDECKÝ

( 1828 - 1839 )

* 08. 12. 1782 Žilina

22. 07. 1861 Nitra

 

Narodil sa v Žiline 8. decembra 1782, ordinovaný bol 26. mája 1806. Jeho prvým pôsobiskom bolo Papradno, potom Štiavnik a Drietoma. Farárom bol vo Vadičove a v Ochodnici. Zomrel v Nitre v Charitnom dome pre kňazov 22. júla 1861.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

17. 01. 1828

poslednýkrát:

00. 12. 1839

       

 

10

Michal LOŠKO

( 1839 - 1840 )

* 14. 09. 1815 Čataj

16. 11. 1873 Podhorany

 

Narodil sa v Čataji 14. septembra 1815, vstúpil do seminára v Trnave, ordinovaný bol 16. mája 1839. Následne odišiel ku grófovi Mikulášovi Jánokymu ako vychovávateľ jeho syna. Niekedy potom prišiel ako správca farnosti do Ochodnice. Bol farárom v Podhoranoch 1851 - 1873. Bol dištriktuálnym sekretárom Dekanátu Kovarce v rokoch 1851 - 1871 a následne aj dištriktuálnym dekanom v tom istom dekanáte 1871 - 1873. Zomrel v Podhoranoch 16. novembra 1873, kde je aj pochovaný.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

03. 01. 1840

poslednýkrát:

30. 07. 1840

       

 

11

Imrich ZÁVODSKÝ

( 1840 - 1845 )

* 00. 00. 1801 Žilina

14. 08. 1845 Ochodnica

 

Narodil sa v roku 1801 v Žiline, v roku 1821 vstúpil do seminára, ordinovaný bol o päť rokov neskôr. Bol kaplánom v Starej Bystrici, potom v Dlhom Poli, Ilave a v Ochodnici. Zomrel v Ochodnici 14. augusta 1845 a je tam aj pochovaný.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

24. 08. 1840

poslednýkrát:

26. 07. 1845

       

 

12

Daniel HOLLÝ

( 1845 )

* 00. 00. 1807 Budatín

15. 08. 1877 ...

 

Narodil sa v Budatíne v roku 1807, študoval v Žiline a Segedíne. V roku 1823 vstúpil do klerického stavu, ordinovaný bol v roku 1830. Bol kaplánom v Zliechove. Kvôli zdravotným problémom mu však bola odobratá farnosť. Medzitým musel byť aj krátky čas v Ochodnici, v Čavoji, Zubáku a v Lutiši. Zomrel 15. augusta 1877.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

02. 08. 1845

poslednýkrát:

09. 12. 1845

       

 

13

Jozef BIEŠŤÁR

( 1845 - 1868 )

* 04. 03. 1807 Veľké Rovné

15. 03. 1868 Ochodnica

 

Narodil sa 4. marca 1807 vo Veľkom Rovnom. Študoval v Žiline. V roku 1829 ukončil teologické štúdiá a kňazskú formáciu. Rok však musel čakať na presbyterát, pretože nemal požadovaný kánonický vek. Ordinovaný bol 13. apríla 1830. Kaplánom bol v Divine, Kysuckom Novom Meste, farárom v Ochodnici. Zomrel 15. marca 1868. V Ochodnici je aj pochovaný.(Pozri: TU)

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

12. 12. 1845

poslednýkrát:

00. 03. 1868

       

 

14

František HORVÁTH

( 1867 - 1868 )

* 00. 00. 1844 ...

00. 00. 1900 ...

 

Narodil sa v roku 1844, ordinovaný bol v roku 1867. V Ochodnici bol najprv kaplánom, potom administrátorom. Schematizmus diecézy z roku 1873 ho uvádza ako kaplána vo Vesteniciach, v roku 1881 bol kaplánom v Riečnici a o 4 roky neskôr bol v Nitrianskom Rudne dištriktuálnym infirmaristom. V roku 1893 bol už na dôchodku v Budapešti a v roku 1896 sa v relevantných dokumentoch spomína ako emeritnýneslušský farár v Amerike, ktorý býval v Nitre v Charitnom dome pre kňazov. Zomrel pravdepodobne v roku 1900.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

08. 12. 1867 ako kaplán

poslednýkrát:

22. 08. 1868 ako administrátor

       

 

15

Vincent BAROŠ

( 1868 - 1879 )

* 17. 06. 1831 Divinka

10. 08. 1925 Žilina

 

Narodil sa 17. júna 1831 v Divinke, ordinovaný bol 24. augusta 1856. Bol kaplánom v Čápore, v Lietave, v Rosine. Bol vojenským kaplánom v Pardubiciach v Českej republike, v Rovigo a Padove v Taliansku. V roku 1867 bol kaplánom v Terchovej, potom farárom v Ochodnici. Patrí medzi najvýznamnejších farárov ochodnickej farnosti. Okrem toho, že dal postaviť terajší kostol, zakúpil všetky farské pozemky. Po odchode z Ochodnice bol do roku 1911 farárom v Strečne a potom odišiel na odpočinok. Zomrel 10. augusta 1925 v Žiline.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

14. 09. 1868

poslednýkrát:

24. 04. 1879

       

 

16

Alexander HOLLÝ

( 1879 )

* 00. 00. 1852 Rajec

24. 08. 1902 ...

 

Narodil sa v roku 1852 v Rajci, ordinovaný bol v roku 1875. Okrem pôsobenia v Ochodnici, bol kaplánom v Lysej pod Makytou. Bol farárom v Konskej pri Rajci a dištriktuálnym sekretárom v dekanáte Rajec. Zomrel 24. augusta 1902.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

06. 05. 1879

poslednýkrát:

05. 07. 1879

       

 

17

Ján PELCMAN

( 1879 - 1884 )

* 00. 00. 1839 ...

11. 03. 1911 ...

 

Narodil sa v roku 1839, ordinovaný bol v roku 1888. Bol farárom v Terchovej. Ešte aj v roku 1906 sa spomína ako farár v Terchovej. Zomrel 11. marca 1911.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

10. 07. 1879

poslednýkrát:

22. 07. 1884

       

 

18

Ján KMOŠKO

( 1884 )

* 00. 00. 1845 ...

07. 04. 1902 ...

 

Narodil sa v roku 1845, ordinovaný bol v roku 1869. Bol kaplánom v Starej Bystrici, administrátorom v Ochodnici. Od roku 1885 bol farárom v Riečnici. Zomrel 7. apríla 1902.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

25. 07. 1884

poslednýkrát:

24. 10. 1884

       

 

19

Ján CEIZEL

( 1884 - 1894 )

* 27. 09. 1841 Nitrianske Pravno

11. 12. 1894 Ochodnica

 

Narodil sa 27. septembra 1841 v Nitrianskom Pravne. Pochádzal z rodu Hanšálovcov. Otec sa volal Jozef a matka Terézia, rod. Kočnerová. Prvé tri roky gymnázia absolvoval v Leviciach a ostatné v Nitre. Potom bol prijatý do Kňazského seminára v Nitre. Dňa 5. augusta 1866 ho nitriansky diecézny biskup ThDr. PhDr. Augustín Roškováni ordinoval za kňaza. V tom istom roku bol kaplánom v Oščadnici, potom v Hornom Vadičove, vo Varíne. Ďalej pôsobil v Konskej, v Pruskom, v Beluši, vo Visolajoch. Od nitrianskeho diecézneho biskupa získal špeciálne vyznamenanie, ktoré dával najhorlivejším kaplánom. Dňa 17. októbra 1884 ho uhorský kráľovský minister pre kultúru a náboženstvo uviedol do ochodnickej farnosti na pozíciu farára v Ochodnici. Biskup to následne o niekoľko dní odobril. Nový farár zložil vyznanie viery v Ilave do rúk opáta - farára Štefana Reháka. Ján Ceizel pôsobil v Ochodnici desať rokov. Bol spokojný, hoci sa neraz musel aj uskromniť a u veriacich bol obľúbený. Vynikal v zdravovede a ľudia zo širokého okolia u neho hľadali pomoc pre dušu i pre telo. On i jeho predchodcovia založili základinu na udržiavanie kňazských hrobov a základinu na omše pre spásu duší. Zomrel na následky silného podchladenia 11. decembra 1894. Pochovaný bol v Ochodnici 13. decembra 1894 archidiakonom Jánom Uškertom.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

03. 10. 1884

poslednýkrát:

04. 11. 1894

       

 

20

Ján PÁTRIK

( 1894 - 1895 )

* 22. 06. 1870 Trenčín

23. 01. 1950 ...

 

Narodil sa v Trenčíne 22. júna 1870. Ordinovaný bol v Nitre 30. júla 1893. Kaplánom bol v Nesluši, administrátorom v Ochodnici a kaplánom v Čiernom pri Čadci. Ako farár pôsobil v Mojtíne a Kolíňanoch. V roku 1923 bol menovaný za školského dištriktuálneho inšpektora, v roku 1929 za dištriktuálneho sekretára a v roku 1933 za dištriktuálneho dekana. V roku 1937 odišiel na dôchodok. Zomrel 23. januára 1950.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

12. 11. 1894 ako kaplán

poslednýkrát:

21. 07. 1895 ako administrátor

       

 

21

Karol CIVÁŇ

( 1895 - 1920 )

* 30. 10. 1859 Dražovce

17. 08. 1939 Nitra

 

Narodil sa 30. októbra 1859 v Dražovciach, ordinovaný bol v roku 1886. Bol kaplánom v Turzovke, v Dolných Motešiciach, administrátorom v Zubáku, v Novej Bystrici, Hornej Porube. Za farára do Ochodnice bol menovaný 14. júna 1895 a inštalovaný 1. augusta 1895. Z Ochodnice odišiel na odpočinok do Nitry. Bol veľký trpiteľ prevratového ducha v medzivojnovom období a veľký pracovník pre blaho svojho ľudu. Následkom veľkej nevďačnosti sa dobrovoľne zriekol fary v Ochodnici a odišiel do Nitry na dôchodok. Zomrel 17. augusta 1939. Pochovaný je na Mestskom cintoríne v Nitre. Na jeho náhrobnom kameni je uvedené, že ide o emeritného ochodnického farára. Nákladom farnosti Ochodnica bol v roku 2006 pomník nad jeho hrobom reštaurovaný. (Pozri miesto posledného odpočinku TU)

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

04. 08. 1895

poslednýkrát:

19. 01. 1920

       

 

22

Jozef KIANIČKA

( 1919 )

* 11. 02. 1887 Žilina

16. 05. 1956 Žilina

 

Narodil sa 11. februára 1887 v Žiline, ordinovaný bol 4. júla 1907 v Nitre. Bol kaplánom v Bošáci, v Horných Vesteniciach, v Oponiciach, Pruskom, v Ochodnici, Divine, Moravskom Lieskovom. V roku 1941 bol ustanovený za farára - konzultora, o rok neskôr sa stal farárom v Nemšovej. V roku 1950 sa stal čestným kanonikom. Zomrel v Žiline 16. mája 1956.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

05. 01. 1919

poslednýkrát:

08. 09. 1919

       

 

23

Štefan DOMČEK

( 1919 - 1920 )

* 00. 00. 1886 Nedanovce

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa v Nedanovciach okolo roku 1886, ordinovaný bol 2. júla 1912. Bol kaplánom v Čadci, Trenčianskej Teplej a v Ochodnici. Dňa 18. januára 1920 vstúpil do kňazského stavu. Následne bol laicizovaný.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

01. 01. 1920 ako kaplán

poslednýkrát:

11. 01. 1920 ako administrátor

       

 

24

Jozef RANDÍK

( 1920 - 1921 )

* 18. 02. 1887 Žilina

01. 06. 1969 Nitra

 

Narodil sa v Žiline 18. februára 1887, ordinovaný bol 16. apríla 1910 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v Skačanoch, v Čiernom pri Čadci. Neskôr bol dočasným administrátorom v Novej Bystrici a kaplánom v Starej Bystrici i v Kysuckom Novom Meste. Stal sa dočasným správcom farnosti v Ochodnici a neskôr farárom v Skalitom. V roku 1931 sa stal diecéznym radcom. V Skalitom bol aj predsedom školskej stolice i Úverného a potravného družstva a bol aj členom okresného zastupiteľstva. Od roku 1938 bol farárom v Dubnici nad Váhom, v roku 1942 sa stal kanonikom-magistrom juniorom, v roku 1943 bol menovaný za riaditeľa Starostlivosti o náboženské základiny i kanonikom Sídelnej kapituly a správcom katedrálneho chrámu v Nitre, kde pôsobil až do smrti. Už počas gymnaziálnych štúdií v Žiline sa spriatelil s neskorším slovenským prezidentom Mons. ThDr. Jozefom Tisom. Bol publicisticky činný a vo svojich literárnych príspevkoch zachoval dôležité svedectvá o študijných rokoch svojho priateľa, prvého slovenského prezidenta. Zomrel 1. júna 1969 v Nitre.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

13. 02. 1920

poslednýkrát:

02. 01. 1921

       

 

25

ThDr. František HERODEK

( 1921 - 1933 )

* 00. 00. 1887 Prievidza

24. 06. 1938 Kysucké Nové Mesto

 

Narodil sa v roku 1887 v Prievidzi, ordinovaný bol v roku 1910. Kaplánom bol v Považskej Bystrici, v Močenku. V roku 1914 získal doktorát z teológie. Ako kaplán ešte pôsobil v Čadci. Od roku 1921 bol farárom v Ochodnici, odtiaľ odišiel do Kysuckého Nového Mesta, kde 24. júna 1938 zomrel. Bol autorom rukopisu farskej ochodnickej kroniky. Zaslúžil sa o opravu farského kostola a kaplnky v Dunajove, o zakúpenie nových zvonov i o rozvoj športovej činnosti v Ochodnici, predovšetkým futbalu. Usmerňoval miestnych začiatočníkov o pravidlách tejto obľúbenej hry.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

10. 01. 1921

poslednýkrát:

13. 08. 1933

       

 

26

Imrich KYJAČEK

( 1933 - 1934 )

* 07. 11. 1903 Dolné Krškany

01. 11. 1971 ..

 

Narodil sa 7. novembra 1903 v Dolných Krškanoch, ordinovaný bol 29. júna 1927. Pôsobil vo Veľkom Rovnom, v Starej Bystrici, v Štiavniku, Divine, Pohraniciach. Ďalej bol kaplánom v Bošáci, administrátorom v Dolnej Súči, kaplánom v Turzovke, Nesluši, Ochodnici, v Čavoji. V roku 1938 sa stal farárom vo Vysokej nad Kysucou. Zomrel 1. novembra 1971. Pochovaný je v Nitre na mestskom cintoríne.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

27. 08. 1933

poslednýkrát:

30. 08. 1934

       

 

27

Jozef HOLLÝ

( 1934 - 1946 )

* 23. 02. 1894 Rajec

11. 02. 1976 Skačany

 

Narodil sa 23. februára 1894 v Rajci. Ordinovaný bol 27. júna 1918 v Nitre. Kaplánom bol v Konskej, Ilave, v Močenku, v Žiline, v Dolnom Hričove. V roku 1932 sa stal riaditeľom chlapčenskej školy v Žiline, o rok neskôr bol menovaný za farára do Ochodnice, kde sa stal neskôr dištriktuálnym dekanom. V roku 1941 bol biskupom Karolom Kmeťkom menovaný za konzultora. V roku 1942 ho vymenovali za cirkevného škôldozorcu pre dozorný obvod Kysucké Nové Mesto. V Ochodnici bol počas Druhej svetovej vojny, okrem iného sa zaslúžil o záchranu nevinných ľudí, ktorí mali byť na farskom dvore zastrelení. Veľa vďačnosti zo strany farníkov sa mu však nedostalo, skôr naopak. V roku 1946 bol preložený za farára do Skačian. Odtiaľ odišiel 30. júna 1972 na trvalý odpočinok. Zomrel v Skačanoch 11. februára 1976. (Pozri: TU)

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

02. 09. 1934

poslednýkrát:

06. 10. 1946

       

 

28

Jozef KÚDELA

( 1946 - 1947 )

* 23. 02. 1915 Čajkov

13. 10. 1990 Čajkov

 

Narodil sa v Čajkove 23. februára 1915, ordinovaný bol 22. júna 1940 v Nitre. Ako kaplán účinkoval v Belej pri Varíne, Čiernom pri Čadci, v Skačanoch. V roku 1946 ako administrátor v Ochodnici, o rok neskôr v Dolnej Tižine. Ďalej bol kaplánom v Udiči, administrátorom v Jasenici, správcom farnosti v Dubnici nad Váhom. V roku 1962 bol administrátorom v Rosine, potom v Čavoji a následne aj v Oponiciach (1969 - 1978). Bol dobrým maliarom a huslistom. Zomrel vo svojom rodisku 13. októbra 1990 a tam je aj pochovaný. (Pozri i TU)

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

13. 10. 1946

poslednýkrát:

09. 10. 1947

       

 

29

Július KALAMEN

( 1947 - 1953 )

* 31. 10. 1913 Košeca

20. 06. 1987 Dolná Maríková

 

Narodil sa 31. októbra 1913 v Košeci, ordinovaný bol 8. mája 1938 v Nitre. Kaplánom bol v Bošáci, v Domaniži, v Ilave, Trenčianskej Turnej, Hornej Súči, v Orechovom, v Močenku, vo Varíne, v Dolnej Tižine. V roku 1947 sa stal administrátorom v Ochodnici. V roku 1952 sa stal dištriktuálnym dekanom Dekanátu Kysucké Nové Mesto. Bol vysoko vzdelaný, vynikal ako výborný rečník. Bol veľmi ľudský, ale pritom nekompromisný. Pre svoje zásadné stanoviská musel z Ochodnice odísť. Prešiel do Klokočova, potom do Považskej Bystrice a v roku 1972 do Dolnej Maríkovej, kde 20. júna 1987 zomrel.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

23. 11. 1947

poslednýkrát:

04. 06. 1953

       

 

30

Alojz FURJEL

( 1953 - 1977 )

* 25. 02. 1911 Chlebnice

05. 06. 1977 Ochodnica

 

Narodil sa 25. februára 1911 v Chlebnici na Orave. Jeho rodičia sa volali Ján a Mária Špavorová. Ordinovaný bol 7. marca 1937 v Nitre. Ako kaplán účinkoval v Predmieri, vo Veľkom Rovnom a v Považskej Bystrici. V roku 1943 sa stal administrátorom vo Višňovom a v roku 1953 prevzal faru v Ochodnici, kde 5. júna 1977 zomrel. Pochovaný je v rodisku, v Chlebnici.

 

Jeho publicistická činnosť ukazuje, že uverejňoval básne, kázne, mravonábožné články a preklady. Básne začal uverejňovať ako bohoslovec v časopise Kultúra. V roku 1933 to boli básne Na jachte šťastiaMáj dýchne medomMilostivé ránoTúžby márne. V roku 1934 Do novej jariPieseň o peknom sveteRozkvet. V roku 1935 V jeseni nad brázdami. V roku 1937 Západom vykrvácal deň. V časopise Hlasy z domova a misií v roku 1936 sa nachádza dlhá báseň Nad jasľami. V tom istom časopise v roku 1939 uverejnil preklad básne svätej Terézie od dieťaťa Ježiša Svojmu anjelovi strážcovi, ako aj preklad rečí pápeža Benedikta XV. O duchovnom detstve svätej Terézie. Spolok svätého Vojtecha v tom čase vydával homiletický časopis Katolícke kázne. V ročníku 1940 uverejnil niekoľko kázní. Medzi nimi je aj kázeň na primície.

 

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

07. 06. 1953

poslednýkrát:

22. 05. 1977

       

 

31

P. Mons. Jordán Jozef NOGA, OP

( 1977 - 1986 )

* 17. 07. 1946 Varín

30. 01. 2002 Žilina

 

Narodil sa 17. júla 1946 vo Varíne, ordinovaný bol 15. decembra 1968. Bol kaplánom vo Veľkom Rovnom, v Bytči a v Čadci. V roku 1973 sa stal administrátorom v Lietave. Dňa 12. februára 1976 vstúpil tajne do Rehole dominikánov. Na fare v Lietave ho prijal do rehole vtedajší vikár Slovenského vikariátu Česko - Slovenskej provincie P. Aquinas-Mária Juraj Gabura OP (* 1915), ktorý mu obliekol habit. Prijal rehoľné meno Jordán. Prvú rehoľnú profesiu (rehoľné sľuby) zložil 18. februára 1977 a slávnostné večné sľuby 18. októbra 1981. Od roku 1977 pôsobil ako správca fary v Ochodnici, od roku 1986 dva roky v Konskej. V roku 1988 bol vymenovaný za správcu farnosti vo farnosti Žilina-Mesto. Od roku 1990 bol žilinským dištriktuálnym dekanom, v roku 1997 bol vymenovaný za pápežského preláta. P. Mons. Jozef Noga OP bolkonzultorom nitrianskej diecézy, členom kňazskej diecéznej rady. Od roku 2000 krátko pôsobil na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre ako dočasný asistent katedry dogmatickej teológie. Zomrel v Žiline po ťažkej chorobe 30. januára 2002. Pochovaný je vo Varíne. (Pozri: TU)

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

17. 07. 1977

poslednýkrát:

31. 08. 1986

       

 

32

Mons. Ondrej SANDANUS

( 1986 - 1990 )

* 26. 11. 1941 Kamenná Poruba

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa 26. novembra 1941 v Kamennej Porube, vysvätený bol 23. júna 1968. Ako kaplán pôsobil v Pruskom, v Ilave, v Kysuckom Novom Meste. Od roku 1974 bol administrátorom v Skalitom, potom od roku 1986 v Ochodnici. Po zmene politického systému a po plnohodnotnom obsadení biskupského stolca v Nitre bol preložený za správcu farnosti do Krásna nad Kysucou, kde sa stal dištriktuálnym dekanom. V roku 1997 mu bol pridelený titul Mons. V rokoch 2001 až 2005 bol farárom v Makove a od roku 2005 je duchovným správcom Charitného domu v Beckove. V súčasnosti je výpomcným duchovným vo farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

05. 09. 1986

poslednýkrát:

19. 06. 1990

primičný obrázok

       

 

33

Mgr. Milan ZAUJEC

( 1990 - 1996 )

* 01. 11. 1957 Nitra

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa 1. novembra 1957 v Nitre. Vysvätený za kňaza bol 13. júna 1982. Ako kaplán pôsobil v Bošáci, Trenčíne, v Považskej Bystrici a v Pruskom. Administrátorom bol v Novej Vsi nad Váhom, v Ochodnici, v Kovarciach. Od roku 2002 bol správcovm farnosti v Nitrianskych Sučanoch.Od 1. júla 2009 je ustanovený za farára vo farnosti Prašice.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

08. 07. 1990

poslednýkrát:

21. 07. 1996

primičný obrázok

       

 

34

Mgr. Pavol ŠPITA

( 1996 - 2001 )

* 24. 03. 1967 Čadca

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa 24. marca 1967 v Čadci, vyrastal v Rakovej. Vysvätený bol 17. júna 1990. Kaplánom bol v Trenčianskej Teplej, v Košeci, v Trenčíne, v Pruskom. V roku 1996 sa stal administrátorom v Ochodnici, v rokoch 2001 - 2013 administrátorom vo farnosti Krásno nad Kysucou. Bol zvolený za dištriktuálneho dekana (v rokoch 2002 - 2013). Od 01.07.2013 je ustanovený za farára vo farnosti Teplička nad Váhom.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

27. 07. 1996

poslednýkrát:

23. 06. 2001

 

primičný obrázok

       

 

35

Mgr. Ján ČEPELA

( 2001 - 2012 )

* 08. 03. 1974 Žilina

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa 8. marca 1974 v Žiline, vyrastal v Kysuckom Novom Meste. Kňazskú vysviacku prijal 27. júna 1998. Kaplánom bol v Pruskom a v Konskej. Od roku 2001 pôsobil ako správca farnosti v Ochodnici. Od 1. júla 2012 je ustanovený za farára vo farnosti Košeca.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

prvýkrát:

08. 07. 2001

do:

30. 06. 2012

primičný obrázok

       

 

36

Mgr. Ján FINDURA

( 2012 - 2000 )

* 08. 01. 1971 Čadca

00. 00. 1000 ...

 

Narodil sa 8. januára 1971 v Čadci. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Žiline. Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1996 v Krásne nad Kysucou. V rokoch 1996 – 1997 bol kaplánom vo farnosti Skačany, od roku 1997 do roku 2002 bol správcom farnosti Trenčianske Teplice. Od roku 2002 do roku 2012 bol správcom farnosti Košeca. Od 1. júla 2012 je ustanovený za farára vo farnosti Ochodnica.

 

Vysluhovanie krstu v Ochodnici:

od:

01. 07. 2012

do:

00. 00. 1000

primičný obrázok