HISTÓRIA

 

Rímskokatolícka farnosť Ochodnica pozostáva z obce Ochodnica (mater - matka) a obce Dunajov (fīlia - dcéra). Nachádza sa na Kysuciach, v najsevernejšej časti Diecézy Žilina. V celej predchádzajúcej histórii bolo pre ňu centrom Kysucké Nové Mesto. Okolie tohto mesta predstavuje poľnohospodársky najcennejšiu časť regiónu. Pre vznik, hustotu osídlenia i celkový ďalší rozvoj boli rozhodujúcimi materiálne podmienky, a tie boli v okolí Kysuckého Nového Mesta výhodnejšie ako na horných Kysuciach.

 

V druhej polovici 16. storočia na Panstve Budatín v chotári Kysuckého Lieskovca vznikli na valašskom práve obce Ochodnica a Dunajov.

Názov Ochodnica označuje, že v chotári tejto obce sa patrolovalo, tamojší strážcovia zrejme obchádzali zverený úsek príchodu do Krásna nad Kysucou ku Kysuckému Novému Mestu alebo k Radoli. Z rovnakých príčin vznikol názov vrchu Ochozdito (894 m n. m.), ktorý je v bode, kde sa stretajú zemepisné hranice Slovenska, Vislanska a Sliezska. Názvy Ochodnica a Ochozdito vznikli z rovnakej prestavy približne súčasne, možno ešte vo veľkomoravskej dobe. Názov Dunajov je rovnakého pôvodu ako rieka Dunaj.

Spisovateľ JUDr. Svetozár Hurban Vajanský (*1847 +1916) vysvetľuje tento názov nasledujúcim spôsobom:

„Dunaj, to je posledné meno v keltskej reči. Totiž tuenacha, tuenane, dunove - od dun a aha - znamená hlbokú vodu. Rieka Kysuca, pri ktorej obec vznikla, mohla mať hlbokú vodu, aspoň vtedy, keď sa rozvodnila, a tak v keltskej reči mohla byť prezývaná tiež hlbokou vodou, t. j. dunove.“

V portálnom súpise domov z roku 1596 sa spomínajú želiari, ktorí slúžili na Panstve Budatín a boli oslobodení od platenia dane. Medzi nimi sa nachádzali obce Ochodnica, Dunajov, Rudina, Lopušná a Podhradie.

V súpise domov z roku 1598 sa nachádzali v Ochodnici len sedliacke domy, od ktorých sa nevyberala daň. Týchto domov bolo deväť a v susednej dedine Dunajov šesť. O niekoľko rokov neskôr ich bolo ešte menej.

Obec Ochodnica patrila do farnosti v Kysuckom Novom Meste v Nitrianskej diecéze. Vtedy v obci jestvovala len malá kaplnka Na Vŕšku. Bola postavená od súčasného kostola smerom na západ. Bola zasvätená k úcte svätého Martina, biskupa.

V jeho kaplnke bola aj jeho obraz, ktorý bol prvýkrát reštaurovaný v roku 1714 a druhýkrát v roku 1921. Vtedy bol jeho starý rám nahradený novým.

O silnej väzbe na Kysuckonovomestskú farnosť svedčí i skutočnosť, že ešte i po Druhej svetovej vojne chodili obyvatelia obce Ochodnica oslavovať hody na sviatok svätého Jakuba do Kysuckého Nového Mesta a zabúdali oslavovať patróna vo vlastnej farnosti.