Fotogaléria 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r. 2011

 

 

 

 

č.

dátum

názov

foto & video

autor

 

 

1

nedeľa / 06. 02. 2011

Novokňaz Ondrej Tarana, OFMCap. (sv. omša 10:30 h)

24

Marcellino

 

 

2

sobota / 19. 02. 2011

Túra na Beľajky

79

Marcellino

 

 

3

piatok / 25. 03. 2011

Misie - Kapucíni vo farnosti

34

Marcellino &

 

 

nedeľa / 27. 03. 2011

Mirka

 

 

4

piatok / 22. 04. 2011

Krížová cesta - Veľký piatok

82

Marcellino & web

 

 

5

štvrtok / 23. 06. 2011

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

3

Marcellino

 

 

6

nedeľa / 03. 07. 2011

Ochodnické slávnosti 2011

11

Marcellino

 

 

7

štvrtok / 11. 08. 2011

Relikvie svätého Cyrila - prezentácia - sv. omša

24 & 1 & 1

miništranti

 

 

8

nedeľa / 11. 09. 2011

Svätá omša v osade Suchá - 14:00 h

78

Marcellino

 

 

9

október 2011

Výzdoba kostola z plodov našich polí a záhrad

56

web

 

 

10

nedeľa / 23. 10. 2011

Misijná nedeľa (sv. omša 10:30 h)

18

Marcellino

 

 

11

nedeľa / 23. 10. 2011

Posviacka kríža - v osade Beľajky - 14:30 h

10

Marcellino

 

 

12

nedeľa / 13. 11. 2011

Hodová nedeľa (sv. omša 10:30 h)

22

Marcellino

 

 

13

nedeľa / 25. 12. 2011

Jasličková pobožnosť - 15:00 h

21

web

 

 

14

utorok / 27. 12. 2011

Dobrá novina 2011 - koledovanie pre Južný Sudán

49

web & koledníci