Detské sv. omše 2012 / 2013

dátum

hodina

pi / 18. 01. 2013

18 : 00 hod

(01) Aký sviatok slávime 1. januára ?

(02) Ako sa volajú tí, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi ?

(01) Slávnosť Panny Márie Bohodoričky

(02) Gašpar, Melichar, Baltazár – viac info: TU

..

pi / 25. 01. 2013

18 : 00 hod

(03) Kam išiel Ježiš po krste v Jordáne a čo tam robil ?

(03) Odišiel na púšť, kde sa postil.

Monika, Matej, Zuzka, Miško

pi / 08. 02. 2013

18 : 00 hod

(04) Aké povolanie mal apoštol Pavol predtým, ako sa stal apoštolom ?

(04) Apoštol Pavol bol výrobcom stanov.

..

pi / 22. 02. 2013

18 : 00 hod

(05) Ako prvýkrát pokúšal diabol Pána Ježiša na púšti?

(05) Povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."

Monika, Julka, Viktória, 

pi / 15. 03. 2013

18 : 00 hod

(06) Ako sa volá miesto, kde bol ukrižovaný Pán Ježiš ?

(06) Pán Ježiš bol ukrižovaný na Golgote.

..

pi / 12. 04. 2013

18 : 00 hod

(07) ...

(07) ...

..

pi / 26. 04. 2013

18 : 00 hod

(08) Čo povedal apoštol Tomáš Ježišovi po jeho zmŕtvychvstaní ?

(08) "Pán môj a Boh môj!"

pomôcka:  /Jn 20, 28/

..

pi / 10. 05. 2013

18 : 00 hod

(09) Z ktorej krajiny pochádza terajší Svätý Otec František ?

(09) Terajší Svätý Otec František pochádza z Argentíny.

..

pi / 14. 06. 2013

18 : 00 hod

(10) V ktorom meste očakávali apoštoli Ducha Svätého ?

(10) V Jeruzaleme. Pod pôsobením Ducha Svätého tu prijalo vieru v Ježiša Krista okolo tritisíc ľudí. (Sk 2, 1 - 3)

..

pi / 28. 06. 2013

18 : 00 hod

(11) Koľko rokov mal Pán Ježiš,     keď bol prvýkrát v jeruzalemskom chráme ?

(11) Pán Ježiš mal dvanásť rokov, keď bol prvýkrát v jeruzalemskom chráme.

pomôcka /Lk 2, 42/

..