Detské sv. omše 2013 / 2014

 

dátum

hodina

pi / 08. 11. 2013

18 : 00 hod

(01) Pán Ježiš si vyvolil aj iných učeníkov. Koľko ich bolo ? (Lk 10, 1)

(01) Pán Ježiš si vyvolil aj iných sedemdesiatich dvoch učeníkov.

...

pi / 15. 11. 2013

18 : 00 hod

(02) Ako sa volá apoštol, ktorý vo svojom liste píše o tom, aby sme v modlitbách Bohu ustavične za všetko vzdávali vďaky ?

(02) Svätý Pavol, apoštol.

...

pi / 22. 11. 2013

18 : 00 hod

(03) V ktorej krajine žil svätý Martin ?

(03) Vo Francúzsku.

...

pi / 29. 11. 2013

18 : 00 hod

(04) Čo bolo napísané na Ježišovom kríži ?

(04) Nápis na Ježišovom kríži: Ježiš Nazaretský kráľ židovský  - bol napísaný latinsky (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), hebrejsky (ישו מנצרת מלך היהודיםa grécky (Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων (Iēsûs ho Nazōraêos ho basileùs tôn Iudaéōn)).

... 

pi / 13. 12. 2013

18 : 00 hod

(05) Čo znamená slovo - advent ?

(05) Slovo advent latinsky znamená príchod. Je to čas prípravy, čas čakania - na príchod Lásky Božej.

...

pi / 27. 12. 2013

18 : 00 hod

(06) Aké dary priniesli traja králi malému Ježišovi ?

(06) Traja králi priniesli malému Ježišovi ZLATO, KADIDLO a MYRHU

...

pi / 10. 01. 2014

18 : 00 hod

(07) Z ktorého smeru (svetovej strany) prišli traja králi ?

(07) Traja králi prišli od východu.

...

pi / 24. 01. 2014

18 : 00 hod

(08) Ktorý cirkevný sviatok je najdôležitejší v liturgickom roku ?

(08) Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania.

...

pi / 31. 01. 2014

18 : 00 hod

(09) Ako sa vlastným menom volal apoštol Peter ? (Evanjelium 3. nedele "cez rok - A" Mt 4, 12-23)

(09) Peter sa volal vlastným menom Šimon.

...

pi / 14. 02. 2014

18 : 00 hod

(10) Koľko je návodov na šťastný život, ktoré nám dal Ježiš ?(pomôcka: blahoslavený = šťastný) :)

(10)  Mt 5, 3 - 11 alebo Lk 6, 20 - 22

...

pi / 21. 02. 2014

18 : 00 hod

(11) Odkiaľ pochádzali bratia - svätý Cyril a svätý Metod ?

(11) Svätý Cyril a svätý Metod pochádzali zo Solúna (Thessaloniké), z Grécka.

...

pi / 14. 03. 2014

18 : 00 hod

(12) Ako znie hlavné (najväčšie) prikázanie ?

(12) Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Mk 12, 28 - 32)

...

pi / 21. 03. 2014

18 : 00 hod

(13) Ako sa volá miesto, kde bol ukrižovaný Pán Ježiš ?

(13) Miesto, kde bol ukrižovaný Pán Ježiš sa volá Golgota.

...

pi / 16. 05. 2014

18 : 00 hod

(14) Ako sa volajú dvaja noví svätí (pápeži), ktorí boli svätorečení v Ríme 27. apríla 2014 ?

(14) Ján XXIII. (vl. menom: Angelo Giuseppe Roncalli) a Ján Pavol II. (vl. menom: Karol Józef Wojtyła)

...

pi / 13. 06. 2014

18 : 00 hod

(15) Ako sa volá sviatok zoslania Ducha Svätého inak jedným slovom?

(15) ...

...

pi / 20. 06. 2014

18 : 00 hod

(16) v platnosti zostáva otázka č. 15

(16) v platnosti zostáva otázka č. 15

...

pi / --. --. 2014

-- : -- hod

(17) ...

(17) ...

...

pi / --. --. 2014

-- : -- hod

(18) ...

(18) ...

...

pi / --. --. 2014

-- : -- hod

(19) ...

(19) ...

...

pi / --. --. 2014

-- : -- hod

(20) ...

(20) ...

...