Farnosť sv. Martina

 

 

 

LITURGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na budúcu nedeľu (t. j. 26.11.2017) sa pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.